PostNord - Splitpall eksport

Kategori: 
Cargonizer

Registrere splitt-forsendelse til Sverige

Splitpall eksport (Pallet 52 - E8)

Splittpall Eksport benyttes om man skal sende en bulk forsendelse på pall med pakker til Sverige. Da samles pakkene (eksempelvis Mypack Collect Export pakker, hvor mottakerne er i Sverige) på en palle, som plastes og merkes med en "Pallet Export" etikett. Denne pallen sendes til terminal i Sverige hvor den splittes ut til de forskjellige terminalene som utleverer pakken din.

Ved manuell bruk av Cargonizer, eller om din integrasjon ikke har lagt opp støtte for å lage denne splitt-sendingen direkte fra integrasjonen, så må Splitt fraktoppdraget opprettes manuelt i Cargonizer.

Merk: Dette er et avtaleprodukt hos PostNord som da krever egen avtale. Vi aktiverer ikke dette fraktproduktet som standard på nye fraktavtaler i Cargonizer. Om du har avtale på fraktproduktet i din avtale med PostNord, gir du oss beskjed om å aktivere det på ditt kundenummer hos PostNord. Kontakt din kontaktperson hos PostNord om du er usikker på om du har avtale på fraktproduktet.

Her er fremgangsmåten for hvordan man manuelt lager denne splitt forsendelsen i Cargonizer.

Om du ikke allerede er logget inn i Cargonizer, logg deg inn og klikk på "Nytt" oppdrag:

2018-08-30 12h56 22

Klikk deretter på "Endre produkt" i hovedvinduet og velg "Pallet Export" fra dine PostNord fraktprodukt-alternativer.

2020-08-26 10h37 27

Tilleggstjeneste E8 (Split at destination).

Om deres avtale tilsier at dere skal legge på tilleggstjeneste E8 (Split at destination), klikk på fanen "Tjenester" og huk av for tjenesten:

2020-08-26 11h01 25

Registrer mottakers navn og adresse:

Dette fraktoppdraget må opprettes med faste mottaker-verdier for hver forsendelse. For enkelt å kunne gjøre oppslag ved neste opprettelse av et slikt fraktoppdrag, anbefales det at eksempelvis kundenummer 1 angis ved første gangs registrering. Ved neste opprettelse av et slikt oppdrag hentes da informasjonen enkelt frem ved å taste 1 i kundenummerfeltet, for så å trykke enter.

Kundenummer: 1
Navn: Postnord AB Paket Terminal
Adresse 1: Kurirvägen 2
Land: Sverige
Postnummer: 43891
Sted: Landvetter

Vedrørende fraktbetaler:

PostNord betaler selv frakten på splitt-pallen. For å unngå at dette gjøres feil av bruker, angir vi automatisk informasjon om korrekt fraktbetalers kundenummer (3246618) i EDI som overføres til PostNord.
Du vil derfor ikke trenge å spesifisere dette ved opprettelse av dette fraktoppdraget.

Angi antall paller du skal sende som inneholder dine Mypack Collect Export forsendelser (eller andre) og angi vekt og volum på splitt-forsendelsen (Totalvekten av alle Mypack Collect Export pakker inkludert vekten av pallen.

Normalt sett er dette kun 1 palle som inneholder x antall Mypack Collect Export, men om antallet deres overstiger det dere får plass til på en palle kan dere om ønskelig registrere flere. Totalvekten og volumet registreres i hht. forsendelsen.

2020-08-26 11h11 02

Klikk så på Lagre for å opprette forsendelsen.

Etikett vil så skrives ut og denne festes på pallen som inneholder alle dine Collect Export pakker.

Viktig

Overfør EDI angående oppdraget til PostNord før splitt-pallen fysisk sendes.

De som bruker vår tjeneste via en integrasjon har ofte implementert en beskjed om automatisk EDI overføring, men ved registrering av manuelle fraktoppdrag i Cargonizer så må man også overføre EDI manuelt såfremt man ikke huker av for "Overfør til transportør umiddelbart" ved opprettelse av fraktoppdraget (Som nevnt over). EDI være overført før godset fysisk sendes.

For å overføre EDI, gjør som følger:

Klikk på "Oppdrag" i menyen til venstre, marker så splittforsendelsen fra listen over "Usendte" oppdrag og klikk på "Utfør" ved siden av "Overfør oppdrag" nederst i hovedvinduet.

EDI er overført til PostNord i løpet av 1 minutt etter du har klikket "Utfør" i Cargonizer.

Booking (Opphenting av pallen) ligger implisitt i fraktoppdraget, så det vil automatisk sendes en beskjed til PostNord om at dere har en slik splitt-palle til opphenting. Om EDI overføres før klokken 11.00 vil normalt sett PostNord komme samme dag for å hente pallen.

Mer informasjon om overføring finner du her.

Fortolling

Du skal ha mottatt informasjon fra PostNord vedrørende hvilke fortollingspapirer som må sendes med splitt-pallen i forbindelse med fortollingen, men en handelsfaktura må sendes med splitt-pallen.

Handlesfakturaen må i følge PostNord minimum inneholde følgende:

- Avsenders adresse og organisasjon nummer
- Importørs adresse og VAT+EORI nummer
- Leveringsadresse (Skriv diverse leveringsadresse eller henvis til godsliste, når dere har mer enn 1 leveringsadresse
- Leveringsbetingelser (incoterms)
- Detaljert beskrivelse av varen, vekt, verdi og valuta
- Tolltariffkode (HS code) på varen
- Opprinnelsesland på varen
- Erklæringstekst dersom varene har opprinnelse i EU/EØS land
- Signatur og firmastempel (ellers er erklæringsteksten ikke gyldig)

Til info: Det er ikke et krav at dere bruker PostNords mal, men alle ovenstående opplysninger må stå på en eksportfaktura.

Handelsfakturaen sendes til eksport.dokumenter.no@postnord.com når dere har booket sendingen, med påført sendingsnummer.

Det beste er om dere raskest mulig sender en handelsfaktura, som PostNord kan sjekke i forkant av forsendelsen, for å se om det er noe som evt. mangler for at man skal kunne fortolle dette ut og inn til EU

Kontakt PostNords eksportavdeling om dere har spørsmål rundt dette.