Overføre oppdrag *** NB! Viktig ***

Kategori: 
Cargonizer

Overføre EDI (Viktig)

For at informasjonen om deres forsendelser skal nå transportøren(e) må informasjonen overføres.

Dette gjøres ved først å klikke på "Oppdrag" i menyen til venstre, deretter markere de "Usendte" forsendelsene man ønsker overført for så å velge "Utfør" ved siden av "Overfør oppdrag" nederst i hovedvinduet, som vist under.

Man kan også velge å overføre EDI til transportør ved å huke av for dette ved oppdragsregistrering. Oppdraget vil da umiddelbart overføres til transportør og du finner igjen sendingen i oversikten over dine "Sendte" oppdrag etter du har lagret sendingen.

NB! Det er viktig at dette gjøres før godset hentes/håndteres av transportør da en manglende EDI overføring vil føre til manuell håndtering for transportørene. Gebyrer kan påløpe fra transportørens side om EDI ikke er mottatt når gods mottas på første terminal.


Tips: Man kan godt overføre EDI på sine forsendelser lenge før godset sendes. EDI blir som standard oppbevart av transportøren i 30 dager før den slettes om ikke gods har blitt satt i transit.

Automatisk overføring

Om ønskelig så kan vi overføre deres sendinger automatisk til ett gitt tidspunkt hver dag. Gi oss i så fall beskjed per epost, eller i kontaktskjemaet under, om tidspunktet dere ønsker overføringen gjort og om dette gjelder for alle transportører eller om det kun gjelder for enkelte.