Personlig utlevering mottakingsbevis (PUM)

Dette er en spesifikk veiledning for hvordan man oppretter PUM forsendelser i Logistra Cargonizer.

For spørsmål om selve fraktalternativet, vennligst kontakt din kontaktperson hos Bring / Posten eller les mer om fraktalternativet på Postens egne sider her: Personlig utlevering med mottaksbevis (PUM)

Om du ikke allerede er logget inn i Cargonizer, logg deg inn og klikk på "Nytt" oppdrag enten til venstre i menyen eller oppe i høyre hjørne:

2018-08-30 12h56 22

Klikk deretter på "Endre produkt" i hovedvinduet og velg "PUM" fra dine Bring fraktprodukt-alternativer.

2019-02-19 15h31 31

Tips: Om dere ikke ønsker å ha alle tilgjengelige standardvalg som vi i Logistra har aktivert  på kontoen deres så kan dere gjerne be oss deaktivere alle andre fraktalternativ enn PUM. Om dere ved en senere anledning ønsker å aktivere andre alternativ igjen er det fort gjort å aktivere disse igjen ved forespørsel til oss.

Registrer mottakers navn og adresse samt mottakers mobilnummer og epostadresse om dere har dette tilgjengelig.

Angi også at det er en -1- PUM forsendelse dere skal registrere til denne mottakeren i feltet "Ant" (Antall).

Annen informasjon trenger man ikke fylle ut.

2019-02-19 15h36 52

Angi ekstratjenesten "Krav til pass" ved først å klikke på fanen "Tjenester" for så å huke av for den ønskede tjenesten:

2019-02-19 15h45 25

Lagre så oppdraget og etikett vil skrives ut om man har vår DirectPrint og denne er satt opp i henhold til den medfølgende oppsettsinstruksen.

Om man ikke har DirectPrint vil man få presentert en pdf fil med etiketten i nettleseren. Denne lastes ned/lagres og åpnes via datamaskinens PDF leser og skrives deretter ut på etikettskriveren. NB! Størrelsen på etiketten må angis i skriveren utskriftsinnstillinger til 102 x 192 mm, med 0 marger, om man ikke benytter DirectPrint.

DirectPrint gjør forøvrig etikettskriveren tilgjengelig for alle innloggede brukere på deres konto og kan om ønskelig etterbestilles her.


Viktig

For at informasjon om PUM forsendslen skal nå Bring må EDI overføres.

Overfør EDI til Bring før PUM forsendelsen fysisk sendes/leveres på avtalt innleveringssted ved å

- Klikke på "Oppdrag" i menyen til venstre
- Markere oppdragene man ønsker å overføre
- Klikke på "Utfør" ved siden av "Overfør oppdrag" under oppdragene.

Informasjonen overføres da til Bring sine systemer. og oppdraget flyttes fra "Usendte" til "Sendte" i Cargonizer. Cargonizer genererer automatisk en godsliste ved overføring, men denne vil ikke trenges og nedlastningen av godslisten kan avbrytes..

For å spore sendte forsendelser, klikk på "Sendte" for å vise overførte oppdrag og klikk deretter på globusen foran navnet til mottakeren av forsendelsen.

Mer informasjon og hvordan man utfører EDI overføringen finner du her.

Etiketten festes så på PUM forsendelsen/brevet og leveres til avtalt postkontor.

IMG 4630 2

Når mottaker henter ut forsendelsen skal mottaker vise pass for å få hentet ut forsendelsen og dere som avsender vil bli varslet elektronisk om at PUM forsendelsen er utlevert i henhold til Brings tjenestebeskrivelse.