Utskrift av etiketter

Kategori: 
Cargonizer

Utskrift av etiketter

Utskrift av fraktetiketter kan enten gjøres direkte via vår DirectPrint eller via utskrift av etikettene som PDF filer.

Utskrift via DirectPrint

Ved bruk av DirectPrint vil utskrift skje automatisk ved lagring av fraktoppdrag såfremt valget ved Lagre knappen ved registrering av et nytt fraktoppdrag ikke er satt til "Ikke skriv ut", ingen andre innstillinger er nødvendige.

Ønsker man å skrive ut en etikett av et tidligere registrert oppdrag, klikker man på skriverikonet foran ønsket mottakers navn.

2018-09-14 13h36 47

Man kan også velge flere ved å huke av for avkrysningsboksen til høyre på ønskede mottakere, for så å velge "Skriv ut etikett" fra nedtrekksmenyen under oppdragene.

Har man en integrasjon fra eksempelvis en nettbutikk eller ett ordre/fakturaprogram vil DirectPrint også sørge for at utskrift kan skje direkte fra denne løsningen.

Utskrift via PDF filer

Har man ikke DirectPrint må utskrift skje via PDF filer fra Cargonizer. Størrelsen på etikettene (102 x 192 mm) må stilles inn via skriverens utskriftsinnstillinger før bruk. Etiketten(e) lastes da ned som PDF filer når oppdraget lagres, disse åpnes og skrives så ut på ønsket etikettskriver.