TSC DA210 - Nullstille og kalibrere

Kategori: 
Skrivere

Printer (TSC - DA200 & DA210) Nullstille og kalibrere

Konfigurasjonen (5 stadier) av skriveren gjøres ved å skru av skriveren (knapp på baksiden, nede til venstre) og holde inne knappen i front når man skrur på skriveren. Man vil da kunne utføre diverse instruksjoner til skriveren basert på når man slipper knappen. Dette er definert på 5 fargeblink som følger denne rekkefølgen: 5xRød, 5xGul, 5xGrønn, 5xGrønn&Gul, 5xRød&Gul.

Menysekvens DA200 & DA210

**Gul** :arrow_right:  **Rød** (5 blink) :arrow_right: **Gul** (5 blink) :arrow_right: **Grønn** (5 blink) :arrow_right: **Grønn/Gul** (5 blink) :arrow_right: **Rød/Gul** (5 blink) :arrow_right: **Fast grønn**

Hvert stadie gir brukeren 5 sekunder (blink) på å slippe knappen i front for å velge ønsket stadie. Det anbefales å slippe knappen etter 2-3 blink for å være sikker på at man ikke havner i neste menyvalg.


Gjør følgende punkt i gitt rekkefølge.

Skriveren vil gjøre ett innledende testblink før overstående sekvens begynner


(1. Nullstill settings til default og tøm minne)


1) Skru av skriveren

2) Hold inne front knappen mens du skrur på skriveren

3) Slipp knappen i front når skriveren har blinket **grønt** tre ganger etter hverandre.

4) Når skriveren lyser fast grønt, trykk en gang på knappen i front for å skrive ut en blank etikett.

(2. Set Gap Sensor)


1) Skru av skriveren

2) Hold inne front knappen mens du skrur på skriveren

3) Slipp knappen i front når skriveren har blinket alternerende **rødt/gult** to ganger.

4) Når skriveren lyser fast grønt, trykk en gang på knappen i front for å skrive ut en blank etikett.


Skriveren skal da være nullstilt, kalibrert og klar til bruk.