Systembeskjeder

Eventuelle systembeskjeder vises under menyen til venstre. Klikk på beskjeden for å lese den.

Vi legger kun sjeldent ut systembeskjeder og det anbefales å lese disse. Når beskjeden er lest forsvinner meldingen om ny beskjed fra menyfeltet til venstre.

2017-10-13 15h56 34
Klikk på beskjeden for å lese den.


Om man ønsker å lese en beskjed igjen på et senere tidspunkt kan man via menylinken Innstillinger klikke på knappen "Beskjeder" oppe i høyre hjørne for vise tidligere mottatte meldinger.

2017-10-18 09h05 11