Slette et oppdrag

Om man ønsker å slette ett eller flere oppdrag så markerer man oppdragene man ønsker å slette fra hovedvinduet

2020-09-30 13h26 04
(Klikk på "Oppdrag" i menyen til venstre), velger "Slett oppdrag" fra nedtrekksmenyen under oppdragene og klikker på "Utfør".


I og med at slettede oppdrag ikke kan gjenopprettes, må man bekrefte sletting av oppdrag.

Obs! Om oppdraget har blitt overført til transportør så vil data om forsendelsen være overført selv om oppdraget slettes i Cargonizer. I slike tilfeller vil transportør beholde EDI i påvente av gods i ca. 30 dager (Variasjoner forekommer per transportør) før data slettes. Man faktureres ikke av transportør før et eventuelt gods er fremført, noe som det i slike tilfeller ikke vil bli gjort.

Husk å kaste eventuelle etiketter som er blitt skrevet ut på oppdrag som slettes.

Nb! Ett oppdrag som er slettet kan ikke gjenopprettes og oppdraget blir fremdeles gjeldene i forbindelse med kolli-telleren på deres abonnement. Dette da kollinummer og sendingsnummer ikke kan gjenbrukes selv om oppdraget er slettet.