Registrere oppdrag

For å registrere ett nytt oppdrag klikk på «Nytt» knappen på Oppdrags lenken eller oppe i høyre hjørne i Hovedvinduet. Man vil da se vinduet for å produsere ett fraktoppdrag og fraktetikett(er).

Vi har lagt vekt på at Cargonizer skal være enkelt og brukervennlig slik at fraktoppdragsregistrering skal gå raskt, men vi vil gå gjennom alle de forskjellige alternativene man har i Cargonizer her.

2017-10-10 13h03 21

Nb! Merk at det er kun de markerte feltene med stjerne som er påkrevde felt for sendingsoppretting. Om transportør har ytterligere krav om utfylling vil man få beskjed om dette når man lagrer oppdraget.

Fraktprodukt / fraktmåte:

Start med å sjekke at korrekt transportør og fraktalternativ (produkt) er valgt. Valgt fraktalternativ (fraktprodukt) vises under overskriften «Nytt oppdrag». I eksempelet over er PostNords fraktprodukt «Mypack Collect» valgt.

For å endre transportør eller fraktmåte klikker man på "Endre produkt". Alle tilgjengelige alternativ vil da presenteres basert på hvilke avtale du har med dine transportører. Husk at det er kostnadsfritt å legge til så mange transportører som man ønsker i Cargonizer, send oss derfor gjerne deres kundenummer til flere ønskede transportører per epost og vi vil legge de til.

2017-10-10 13h09 11

Nb! Vi aktiverer kun et utvalgt standard-sortiment per transportør ved oppstart. Vi har full støtte for de aller fleste transportører så om du ikke finner ditt ønskede fraktalternativ vennligst gi oss beskjed så vil vi aktivere det.

Når transportør og produkt er valgt går man videre og definerer selve oppdraget.

Booking:

Om dere ikke har avtalte faste hentinger fra deres transportører kan henting av gods bestilles ved å huke av for boksen Booking. En melding vil sendes til din transportør om at du har gods som skal avhentes når du senere overfører oppdraget.

Overføring må gjøres før klokken 11.00 om henting ønskes samme dag. (Avhengig av transportørens kjørekontor, variasjoner finnes på seneste tidspunkt for mottak av EDI om henting skal gjøres samme dag.)

2017-10-10 13h04 44 booking

Det er ikke alle transportører som har støtte for booking/henting via EDI, klargjør derfor dette, samt eventuelle kostnader i forbindelse med henting, med din transportør før oppstart.

Vedrørende booking med Bring: For at booking skal kunne gjennomføres med transportøren Bring (Posten) vil vi trenge API informasjon fra deres mybring.com konto. Kontakt oss derfor før bruk om du ønsker å benytte deg av denne funksjonaliteten med transportøren Bring.

Vedrørende booking med Schenker: Opphenting av gods på egen adresse avtales mellom dere og Schenker. Når det gjelder Stykkgods Retur, eller Partigods Retur, så skal "Booking" hukes av om dere ønsker at godset skal hentes ved første anledning. Om "Booking" ikke hukes av må retur-oppdraget manuelt håndteres hos Schenker og dere må da kontakte Schenker direkte for videre avtale om opphenting av returen.

Har dere avtalt faste hentinger med en transportør trenger dere ikke huke av for Booking.

Referansefelter:

Referansefeltene kan om ønskelig fylles ut. Det er eksempelvis vanlig å skrive ordrenummeret på varen(e) som sendes i feltet "Avsenders referanse".

2017-10-10 13h04 44 ref

Fraktbetaler:

Med enkelte transportører og enkelte fraktalternativ kan man angi hvem som skal være fraktbetaler på fraktoppdraget. Dette kan være "Avsender", "Mottaker" eller "Tredjepart". I tilfeller hvor andre enn "Avsender" er valgt må man også oppgi kundenummeret til fraktbetaleren og i enkelte tilfeller fylle ut fanen "Fraktbetaler" som blir synlig når annen fraktbetaler velges.

2017-10-10 13h04 44 fraktbet

Tjenester:

Mange transportører tilbyr ekstra tjenester til sine fraktprodukter. Disse velges ved først å velge fanen Tjenester for så å velge ønsket tjeneste.

2017-10-12 11h00 35
Velg ønsket tjenester

Beskjeder:

Har man spesielle beskjeder til enten transportør eller mottaker velger man først fanen Beskjeder og skriver så inn sin beskjed til ønsket leser.

2017-10-10 13h05 14

Mottaker:

Her fyller man inn informasjon om mottakeren av din forsendelse.

Om din mottaker er tidligere registrert kan man også søke opp mottakeren via "Navn" feltet ved å skrive inn deler av mottakerens navn for så å klikke på forstørrelsesglasset. Alle kunder som inneholder søketermen hentes da opp og presenteres. Om det kun finnes en kunde i ditt kunderegister som inneholder søketermen presenteres denne direkte.

Om din mottaker tidligere er registrert med reellt kundenummer kan dere også hente opp mottakeren ved å taste inn kundenummeret og trykke "Enter" på tastaturet.

Tips: Mange transportører tilbyr varsling om ankommet gods per SMS eller epost. Sørg derfor for at mobilnummer og/eller epostadresse er utfylt på mottakeren om en slik varsling er ønskelig.

2017-10-10 13h05 41

Ørige faner som Returadresse, Fraktbetaler, Annet hentested og Annet leveringssted

Hvilke faner som vises varerer per transportør og hvilket fraktalternativ som er valgt. Returadresse er adressen vi har registrert som avsenderadresse på godsset deres. Om denne ønskes endret, vennligst send oss en epost med ønskede endringer.

Fanene fylles ut på tilsvarende måte som Mottaker med unntak av fanene for "Utleveringssted" eller "Pickup Point" (Se under).

Utleveringssted / Pickup Point

Fanen "Utleveringssted" eller "Pickup Point" angir på enkelte fraktalternativ utleveringsstedet for pakken din. Altså hvor din kunde skal hente pakken. Her presenteres det nærmeste utleveringsstedet som standard og om ikke annet er spesifisert av din kunde så skal pakken din utleveres på det allerede presenterte utleveringsstedet.

Om din kunde har bedt om at pakken skal leveres på et annet utleveringssted kan utleveringsstedet endres ved å klikke på forstørrelsesglasset i feltet for "Navn". En liste over andre utleveringssteder i nærheten blir da presentert og dere kan klikke på det ønskelige. Man kan også søke etter spesifikke utleveringssted øverst i vinduet som presenterer utleveringsstedene.

2017-10-12 12h14 59

Varelinjer:

Varelinjene fylles ut per kolli og de forskjellige transportørene har forskjellige krav for hvor mye som må fylles ut. Enkelte krever kun at antall kolli er fylt ut (Som for eksempel Bring), mens andre krever at enten vekt eller volum er angitt (Som for eksempel PostNord).

2017-10-10 13h07 34

Type definerer forsendelsen, typisk pakke, kolli eller palle. Forkortelsene videre i varelinjen står for:
Antall kolli – Vekt – Lengde – Bredde – Høyde – Volum (regnes automatisk ut om lengde, bredde og høyde er angitt) – Palleplass – Lastemeter

Alle mål angis i centimeter.

Flerkolli:

Sender dere mer en ett kollo til samme mottaker kan dette defineres med en varelinje hvor "Antall" er antall kolli som sendes. Vekten som eventuelt legges til på varelinjen vil da deles på antall kolli. Man angir altså totalsum både på vekt og volum i feltene.

Dersom det er ønskelig kan også hvert kollo registreres på hver sin varlinje. Plusstegnet nede i høyre hjørne legger om nødvendig til flere linjer, mens plusstegnet bak varelinjen duplisererer den aktuelle varelinjen dersom denne er fyllt ut. Man kan altså registrere forskjellig vekt, volum og beskrivelse på hvert enkelt kollo om det er ønskelig.

Fraktberegning:

De fleste større transportører tilbyr fraktberegning og fraktprisene presenteres i Cargonizer som "Bruttopris (Nettopris)", altså uten rabatt og med en eventuell rabatt. Begge priser presenteres eks. mva. Merk at ikke alle transportører tilbyr rabatterte priser.

For å kunne presentere en mest mulig reell fraktpris kreves det at du har lagt til tilstrekkelig informasjon om oppdraget (Vekt og volum). Vi har ingen egne register med deres avtaler så alle priser som presenteres hentes direkte fra transportør basert på dine registrerte data.

Nb: For at dine avtalepriser skal kunne presenteres med transportøren Bring (Posten) vil vi trenge API informasjon fra deres mybring.com konto.

For transportøren PostNord vil vi trenge brukernavn og passord til en bruker med pris-rettigheter på deres portal.postnord.no konto.

Kontakt oss derfor om du ønsker å se dine eventuelle rabatterte priser med disse transportørene slik at vi kan legge til rette for dette.

Lagre oppdrag:

Når du har fylt ut all ønsket informasjon trykker du på "Lagre" og oppdraget registreres.

Om dere har vår DirectPrint vil etikett skrives ut. Om dere ikke har denne vil etikett presenteres som en PDF fil. Denne åpnes og skrives ut på ønskelig skriver.

Ved manuell utskrift via PDF fil: Etikettstørrelsen må angis til 102 x 192 mm. via skriverens utskriftsinnstillinger. Denne innstillingen skal altså ikke gjøres via Innstillinger i Cargonizer.

Cargonizer er så klar til å registrere ett nytt oppdrag.

Nb! Det er viktig at EDI på alle dine oppdrag overføres før godset hentes/håndteres av transportør. Om dette ikke gjøres må transportør behandle godset manuelt. Gebyrer kan dermed påløpe.