Redigere/endre et oppdrag


For å gjøre endringer på et registrert oppdrag klikk på "Oppdrag" i menyen til venstre og klikk deretter på sendingsnummeret til høyre på det oppdraget du ønsker å gjøre endringer på.

Gjør så dine endringer og skriv om ønskelig ut ny etikett.

NB! Endringer kan kun gjøres på "Usendte oppdrag". Er oppdraget overført til transportør kan altså ikke endringer gjøres da data om forsendelsen allerede er mottatt av transportøren. Man må i slike tilfeller lage ett nytt oppdrag og kaste etiketten som først ble produsert.

Man vil ikke bli fakturert av transportør for fraktoppdrag/etiketter som ikke har vært i omløp selv om data om forsendelsen er mottatt av transportør.