PCK

Kategori: 
Integrasjoner

Hvordan sette opp PCK og Cargonizer Agent

PCK - Cargonizer Agent

Innhent database informasjon fra din PCKasse leverandør.

1.1

For å kunne kommunisere med din PCKasse installasjon vil vi trenge informasjon om hvor databasen ligger, samt brukernavn og passord til denne. Dette kan din PCKasse leverandør hjelpe deg med å finne om du ikke har dette klart allerede.

Tilkoblingstype: Microsoft SQL Server - Oracle

Tjener: (Sti til datamaskinen/serveren som kjører PCKasse databasen.)

Port: (Kreves av enkelte installasjoner.)

Database: (Navn på databasen)

Instans: (Eventuelt instans)

Brukernavn og passord: Brukernavn og passord til databasen. Normalt sett benyttes en "sa" bruker til dette (System administrator), men andre brukere kan benyttes såfremt brukeren minst har lese-rettigheter. Om det er ønskelig at vår programvare skriver tilbake til PCKasse databasen (For eksempel sporingslink) vil det kreves både lese- og skriverettigheter for brukeren som benyttes.

Last ned og konfigurer Cargonizer Agent for kommunikasjon med PCKasse

2.1

Cargonizer Agent er kostnadsfri og kan lastes ned her.

2.2

Last ned og åpne Cargonizer Agent på maskinen du ønsker å registrere dine sendinger og velg deretter "Konfigurasjon".


Om dette er første gang du starter Cargonizer Agent vil du trenge din API nøkkel fra Cargonizer. Api nøkkelen finner du i dine Innstillinger når du er logget inn på din brukerkonto i Cargonizer. Cargonizer Agent vil huske din APi nøkkel, så dette vil ikke trenges ved neste oppstart.

Merk at Cargonizer Agent også kan kjøre på en annen maskin enn der du har installert PCKasse, men nettverket må i så fall ha blitt satt opp til dette slik at ønsket klient kan kommunisere med databasen til PCKasse.

2.3

Fra "Konfigurasjonsmaler", velg PCKasseKonfigurasjonsmalen setter mange innstillinger og konfigurasjoner automatisk basert på filstrukturen i dataen som hentes ut fra PCKasses database.

2.4

Klikk så på "Database" i raden over tilgjengelige datakilder og angi databaseinformasjon.Dette er informasjon som din leverandør av PCKasse vil kunne gi deg om du ikke har dette tilgjengelig.

Tilkoblingstype: Microsoft SQL Server - Oracle
Tjener: (Sti til datamaskinen/serveren som kjører PCKasse databasen.)
Port: (Kreves av enkelte installasjoner.)
Database: (Navn på databasen)
Instans: (Eventuelt instans)
Brukernavn og passord: Brukernavn og passord til databasen. Normalt sett benyttes en "sa" bruker til dette (System administrator), men andre brukere kan benyttes såfremt brukeren minst har lese-rettigheter.

Om det er ønskelig at vår programvare skriver tilbake til PCKasse databasen (For eksempel sporingslink) vil det kreves både lese- og skriverettigheter for brukeren som benyttes.

2.5

Klikk på "Test tilkobling"Når koblingen er i orden vil du få en besked om dette og kan klikke på "Neste".

2.6

I neste vindu, fra nedtrekksmenyen, velg "PCKasse" og "Legg til SQL".

Her kan man også eventuelt gjøre endringer i spørringen mot databasen om det ønskes å hente ut mer informasjon fra databasen/ordren. Din PCKasse leverandør kan bistå med informasjon om feltnavn og eventuelle koblinger i PCKasse databasen, så kan vi hjelpe dere å gjøre endringer her når dette foreligger.

Man kan også sette opp muligheten til å skrive sporingslink tilbake til PCKasse, via "Oppdater ordrer", men vi må da vite tabell- og feltnavn i databasen til PCKasse for hvor det er ønskelig at dette settes.

Test gjerne spørringen mot databasen via knappen "Test SQL" for så å skrive inn et ordrenummer. Om spørringen er korrekt vil du da få opp et vindu med uthentet informasjon fra PCKasse databasen. Verdinumrene i dette vinduet viser for øvrig også feltnummer som benyttes i forbindelse med å mappe opp feltene i Cargonizer Agents konfigurasjon.

2.7

Når dette er gjort, klikk "OK" og du kommer tilbake til "Grunnleggende innstillinger".

Innstillinger

3.1

Utskrift av etikettI "Grunnleggende innstillinger", huk av for "Etikettskriver" og velg ønsket skriver fra listen over skrivere. Om dere benytter Logistras DirectPrint vil skriveren ha navn som "Logistra XXXX", men man kan her også velge lokalt installerte skrivere. Merk at lokalt installerte etikettskrivere må ha stilt inn etikettstørrelsen til 102 x 192 mm. i skriverens "Utskriftsinnstillinger" på datamaskinen den er tilkoblet.

3.2

Sett standard transportør og standard fraktprodukt.For å slippe å måtte velge transportør og fraktmetode for hver sending, kan man sette et standard valg. Dette gjøres ved å scrolle ned til valgene for "Transportør" og "Produkt" og velge standardverdier i kolonnen til høyre. Her vil dere se alle transportører som er registrert på deres konto i Cargonizer.

Send oss gjerne kundenummer til flere transportører om dere ønsker flere valg. Det er kostnadsfritt å legge til så mange transportører som man ønsker i Cargonizer.

Se gjerne gjennom øvrige felter i konfigurasjonen også og se om det er andre standardvalg dere ønsker å sette. Dette gjøres i så fall ved å enten velge standardvalget fra en nedtrekksmeny eller å skrive den direkte som tekst i kolonnen helt til høyre. Kolonnen til venstre angir posisjon for verdien i datagrunnlaget, i dette tilfelle data som er hentet ut fra PCKasses database.

3.3

Automatisk overføring av EDI til transportøren (Valgfritt):

Om du ønsker at vi automatisk og fortløpende skal overføre EDI (datagrunnlaget for sendingene) til transportøren, huk av for "Auto overfør EDI" i dine "Øvrige innstillinger".

Merk! Det er viktig at EDI overføres til transportøren før en sending sendes, så om det ikke ønskes at dette skal gjøres fortløpende så må EDI overføres manuelt.

3.4

Klikk deretter "Lagre".

Den grunnleggende konfigurasjonen er nå ferdig og du er klar til å begynne!

Hvordan bruke programmet.

Fra oppstartbildet, velg "Ordrebehandling":

Tast ordrenummer fra PCKasse i søkefeltet og trykk enter/linjeskift eller klikk på "Søk".Din kunde hentes opp med registrert navn og adresseinformasjon fra PCKasse.

Om ønskelig, endre transportør, fraktmetode eller annen informasjon om sendingen og klikk "Lagre". Din etikett vil da skrives ut og denne kan så festes på pakken som skal sendes.

Har du som anbefalt tidligere, aktivert for "Auto overfør EDI" vil du ikke trenge å gjøre noe mer enn dette. Om dere ønsker å overføre EDI manuelt på et senere tidspunkt, kan dette gjøres fra side-fanen "Registrerte oppdrag" i Cargonizer Agent.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker hjelp til oppsett av Cargonizer Agent, support er som alltid gratis hos oss.