Oppsett Zebra ZD500R - RFID

Kategori: 
Skrivere

Oppsett Zebra ZD500R - RFID


Skriveren benyttes i forbindelse med Brings fraktløsning Pakke i postkassen med RFID. Skriveren skal programmere databrikken som finnes på hver etikett i tillegg til å gjøre selve termotrykket. Det er derfor viktig at oppsettet gjøres korrekt og i henhold til instruksjonene under.

NB! Skriveren skal ikke kobles til og installeres på en vanlig datamaskin, men til vår webprint-funksjonalitet, DirectPrint.
Følg derfor instruksjonene under i gitt rekkefølge uten å først koble skriveren til din datamaskin.


1. Stille etikettstørrelsen

Etiketter finnes i mange forskjellige størrelser, derfor må man først la skriveren finne ut størrelsen som brukes på Brings RFID fraktetiketter.

Ved å klikke på videoen under vil du kunne se en video som forklarer fremgangsmåten på hvordan du skal gjøre dette. Klikk gjerne ned i høyre hjørne av videoen etter du har startet den for å se den i fullskjerm modus.


2. Kalibrere RFID databrikken

For at skriveren skal kunne programmere selve databrikken på etiketten korrekt er den nødt til å vite hvor på etiketten denne brikken befinner seg.

Ved å klikke på videoen under vil du kunne se en video som forklarer fremgangsmåten på hvordan du skal gjøre dette. Klikk gjerne ned i høyre hjørne av videoen etter du har startet den for å se den i fullskjerm modus.

3. Koble til DirectPrint

Når skriveren er ferdig kalibrert kobles DirectPrint til skriveren i henhold til oppsettsinstruksen. Når både etikettskriver og DirectPrint er koblet til, vil systemet kobles opp og være klart til bruk etter ca. ett minutt.

Logg deg inn i Cargonizer og verifiser at DirectPrint er linket til kontoen din ved å klikke på Innstillinger i Cargonizer.
I feltet for "Skriver" skal din DirectPrint vises som Logistra XXXX - RFID hvor XXXX angir nummeret på din unike DirectPrint og betegnelsen RFID angir at DirectPrint er klarert for RFID utskrift.

DirectPrint sørger for direkte utskrift av etiketter rett fra nettleseren din, altså utskrift uten å måtte gå "omveien" via en pdf fil, gjerne direkte rett fra nettbutikken din!


4. Skrive ut test-etiketter og verifisere RFID

Etikett vil være dekket med "VOID" om RFID ikke programmeres korrekt på etikett, men test gjerne selv om RFID er lesbar for å forsikre deg om at du sender Bring gyldige RFID etiketter.

Dette kan gjøres ved å benytte menyfunksjonen på skriveren og skriveren selv som en RFID leser:

- Lag først ett test oppdrag på vanlig måte hvor du velger Pakke i Postkassen, Sporbar som fraktalternativ og skriv ut etikett.
- Åpne lokket på skriveren og fjern de blanke etikettene
- Legg en av test-etikettene du nettopp skrev ut over sensoren under lokket slik at RFID chippen ligger rett over denne og legg ned lokket.

Ved å bruke skriverens RFID menyvalg vil du finne "Read RFID" og denne vil gi deg en positiv respons i form av en tallrekke om informasjonen kan leses.

Nb! RFID leseren er svært følsom og det kan hende du må forsøke flere ganger før informasjonene leses.

Kan ikke informasjonen leses vil skriveren gi deg beskjed om dette og du bør gjenta stegene 1 og 2 over for å forsikre deg om at alt er korrekt satt opp eller eventuelt forsøke å lese informasjonen igjen.