Legge til eller fjerne transportører

Kategori: 
Cargonizer

Legge til eller fjerne transportører

Cargonizer har støtte for over 600 forskjellige transportører og rundt 1500 forskjellige fraktalternativ. Det er kostnadsfritt å legge til så mange transportører og fraktalternativ som man ønsker i Cargonizer.

Om man ønsker å fjerne eller legge til flere transportører eller fraktvalg i Cargonizer må dette gis beskjed om til oss i Logistra. Dette da de aller fleste fraktavtalene må klargjøres og testes mot transportøren før de aktiveres og er klare til bruk.

Kontakt oss for å melde inn en, eller flere nye transportører. Hvor lang tid det tar før en ny transportør er klar til bruk, avhenger av responstiden hos transportøren.


Nb! Husk å opplyse om kundenummeret deres hos ønsket transportør ved innmelding av nye transportører.