Kunder

Kunderegisteret åpnes ved å klikke lenken Kunder i menyen til venstre.

Merk: Dine kunder/mottakere lagres automatisk kunderegisteret ved opprettelse av en ny sending. Man trenger derfor ikke å først registrere mottakeren i kunderegisteret før man lager sendingen. Om dette ikke er ønskelig, kan auto-lagringen av kunder skrus av i dine Innstillinger i Cargonizer.

Man kan i oversikten over kundene enten opprette en ny kunde, ved å klikke Ny kunde, eller redigere på allerede eksisterende mottakere ved å klikke på navnet til kunden/mottakeren.

2020-10-22 11h38 23

Kunde/mottaker:

Her er feltenbe som kan registreres på en kunde

2020-10-22 11h38 35

Kundeavtale / Angi fast kundes kundenummer hos transportør ved annen fraktbetaler:

Dersom en av dine kunder/mottakere ønsker at dere skal benytte deres kundenummer hos en gitt transportør krever det at dere angir kundens kundenummer hos transportøren. Dette kundenummeret kan lagres på et kundekort ved å først søke opp kunden i ditt kunderegister og deretter klikke på "Ny kundeavtale".

2020-10-22 11h38 35 2

Import av kunderegister:

Har dere ett større kunderegister tilgjengelig i en semikolon-separert fil (En annen separator kan også defineres) er det også mulig å importere dette via knappen Importer øverst i høyre hjørne.

Filen bør "vaskes" før import for å forsikre seg om at den ikke inneholder ugyldige rader og tegn. Ved feil i filen vil importen feile og Cargonizer vil gi en feilmelding. Gå i så fall tilbake og forsøk igjen etter at du har rettet feilene i importfilen.

Sjekk også at alle postnummer er korrekte. Er kunderegisteret åpnet i eksempelvis Excel slettes eksempelvis vanligvis innledende nuller i postnummer til Oslo.

2018-11-29 08h20 15

Vi er som alltid behjelpelig med dette om dere ønsker hjelp til import av kunderegister.

Eksport av kunderegister:

Om du klikker på CSV vil Cargonizer eksportere ditt kunderegister til en semikolon-separert fil (csv). Denne kan benyttes til å imporere kunderegisteret i andre system.

Slette kunder:

Ønsker dere å slette kunder fra kunderegisteret deres gjøres dette ved å markere ønskede kunder og deretter klikke "Slett merkede kunder" nederst på siden.