Ikke varslet Bring

Kategori: 
Frakt

Uteblir varsel på SMS og app?

Uteblir varsel om pakke - sjekk om det er valgt varsling til Postens app eller via SMS.

Hvis uteblitt varsel om forsendelser er det trolig ikke valgt ønsket varsling. Mottaker kan velge å få varsling enten på Postens app eller på SMS.