Hvorfor får jeg håndteringstillegg på pakkene mine?

Kategori: 
Frakt

Hvorfor får jeg håndteringstillegg på pakkene mine?

Dersom en pakke er mindre eller større enn det som Bring anbefaler for en fraktmetode vil de måtte håndteres manuelt og dermed får man også tillegg på pakken.

Minstemål

Når en pakke er mindre enn Brings minimumsmål (L: 23 x B: 13 x H: 1 cm). Kort forklart: For en kolli der én av sidene er under minstemål kan det legges til håndteringstillegg av Bring. Vi erfarer at det er svært sjeldent at Bring håndhever dette. Det viktigste er at etiketten får plass på etiketten og at strekkoden er leselig.

Maksimumsmål

Når en pakke er større enn Brings maksimumsmål (L: 120 x B: 60 x H: 60 cm).


Kort forklart: for en kolli der enten én av sidene er over 120 cm eller to av sidene er over 60 cm vil håndteringstillegget legges ved.

Andre grunner til håndteringstillegg:


Dette er fordi det ikke kan ligge stabilt eller stables (eks. kofferter, bager, skitrekk, dekk, eksospotter, maskindeler, uemballerte kanner med flytende innhold). Eksempler på dette er:

  • Pakker i rulleform
  • Uemballerte pakker/delvis emballerte.

Hvorfor er det slik?

I følge Bring er dette fordi pakken er for liten eller for stor for sortering på maskin og kan dermed sitte fast eller forstyrre flyten av pakker dersom den ikke håndteres manuelt. Det er også ifølge Bring for å minimere skade på pakken selv og skade på andre pakker.