Cargonizer.no - Hovedvinduet

Når du har logget inn vil du se valgene man har i Cargonizer i menyen til venstre i nettleseren samt at du vil se en oversikt over eventuelle "Usendte" fraktoppdrag.

Usendte fraktoppdrag er fraktoppdrag som er opprettet, men hvor EDI (datagrunnlaget) ikke er overført transportøren(e). Om så gjøres vil fraktoppdragene overføres til transportør og fraktoppdragene dine vil deretter ligge i "Sendte" i Cargonizer.

2017-10-10 12h56 26

Oppdrag:

Denne lenken vil vise deg oversikten over dine forsendelser. Du kan her velge om du vil vise Usendte eller Sendte oppdrag spesifisert per transportør. Videre kan du spesifiserer periode eller søke på navn eller stedsnavn i søkeboksen.

Kunder:

Denne lenken viser deg ditt registrerte kunderegister. Kunder registreres automatisk her ved produksjon av ett oppdrag om ikke kunden allerede er registrert. Om ønskelig kan også eksisterende kunderegister importeres via en semikolon separert fil.

Innstillinger:

Denne lenken viser deg informasjon om din konto og valg av skriver (Om man benytter seg av DirectPrint) og etikettstørrelse. Om Cargonizer skal integreres mot andre tjenester i nettskyen vil man her finne nødvendig informasjon rundt dette.

Logg ut:

Denne lenken vil logge deg ut av Cargonizer.

Brukerinformasjon (flere avsendere):

Nede i venstre hjørne vil det vises hvem som er logget inn i Cargonizer samt hvilket firma man representerer. Om din bruker administrerer flere avsendere vil du her også kunne endre avsender ved å klikke på aktivert avsenderfirma og endre til ønsket avsender.