Fraktberegning:

De fleste større transportører tilbyr fraktberegning og fraktprisene presenteres i Cargonizer som "Bruttopris (Nettopris)", altså uten rabatt og med en eventuell rabatt. Begge priser presenteres eks. mva. Merk at ikke alle transportører tilbyr rabatterte priser.

For å kunne presentere en mest mulig reell fraktpris kreves det at du har lagt til tilstrekkelig informasjon om oppdraget (Vekt og volum). Vi har ingen egne register med deres avtaler så alle priser som presenteres hentes direkte fra transportør basert på dine registrerte data.

Nb: For at dine avtalepriser skal kunne presenteres med transportøren Bring (Posten) vil vi trenge API informasjon fra deres mybring.com konto.

For transportøren PostNord vil vi trenge brukernavn og passord til en bruker med pris-rettigheter på deres portal.postnord.no konto.

Kontakt oss derfor om du ønsker å se dine eventuelle rabatterte priser med disse transportørene slik at vi kan legge til rette for dette.