Krav om RFID på Pakke i postkassen fjernet i 2020

Kategori: 
Frakt

Er det fremdeles noen fordeler bed å bruke RFDI-skriver?

Krav om RFID på Pakke i postkassen fjernet i 2020

Er det fremdeles noen fordeler bed å bruke RFDI-skriver?

RFID er kort for "Radio Frekvens Identifikasjon".

Billigere løsning, men fremdeles sporbar

Pakke med postkassen-etiketter som skrives ut fra en vanlig termoskriver sendes igjennom det samme brevstrøm-løpet som pakker med RFID-etiketter. Pakken vil også være sporbar. Etiketter fra vanlig termoskriver er vesentlig billigere enn RFID-etikettene. Termoskriveren i seg selv er også vesentlig billigere.

Hva er forskjellen?

Med RFID-etiketter så vil sporingen også inkludere punkter basert på lesing via antenner på postterminalen og når pakken er på vei ut til mottaker. Dette har liten betydning for de aller fleste, og er grunnen til at vi ofte anbefaler kunder å anskaffe termoskriver med PiP-etiketter istedenfor da dette er en gunstigere og enklere løsning. Det går verken raskere eller langsommere å benytte den ene eller andre etikett-typen.

Nedenfor er alle potensielle sporingspunkter for pakketypen Pakke i postkassen. I de fleste tilfeller vil kun punkt én og to være gjeldende:

  1. Når pakken registreres innlevert på Postens sorteringsmaskin.
  2. Når pakken leveres i postkassen (pakker levert i postboks får ikke sporingspunkt ved levering)
  3. Når pakken er forsøkt levert i postkasse (kun hvis pakken ikke kan leveres pga. låst/full/ for liten postkasse får mottaker melding om at pakken kan hentes på postkontor/Post i Butikk.)
  4. Når pakken er klar til henting på postkontor/Post i Butikk, etter at den ble forsøkt levert i postkassen.